องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน (SAR)
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 1 มิ.ย. 2565 ]44
2 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ [ 1 ธ.ค. 2564 ]38
3 รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 SELF ASSESSMENT REPORT: SAR ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 31 พ.ค. 2564 ]213