องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ตามโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) [ 13 ก.พ. 2566 ]60
2 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 31 ต.ค. 2565 ]48
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 4 ต.ค. 2565 ]41