องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 29 พ.ย. 2562 ]101
2 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 14 ต.ค. 2562 ]80
3 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 30 ก.ย. 2562 ]83
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 20 ส.ค. 2562 ]84
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 12 ส.ค. 2562 ]86
6 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]84
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 15 พ.ค. 2562 ]85
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 18 ก.พ. 2562 ]78
9 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2555 [ 10 ก.ย. 2555 ]82
10 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2555 [ 10 ก.ย. 2555 ]88
11 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 [ 27 ก.พ. 2555 ]82
12 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 [ 27 ก.พ. 2555 ]77
13 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธันวาคม 2554 [ 27 ก.พ. 2555 ]84
14 สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤศจิการยน 2554 [ 27 ก.พ. 2555 ]85