องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]8
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]7
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]7
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]7
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]8
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 18 ส.ค. 2565 ]9
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 10 ส.ค. 2565 ]8
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]7
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]8
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]7
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาครั้งแรก [ 6 ม.ค. 2565 ]9
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 29 พ.ย. 2562 ]198
13 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 14 ต.ค. 2562 ]175
14 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 30 ก.ย. 2562 ]174
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 20 ส.ค. 2562 ]178
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 12 ส.ค. 2562 ]178
17 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]177
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 15 พ.ค. 2562 ]176
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 18 ก.พ. 2562 ]172
20 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2555 [ 10 ก.ย. 2555 ]175
 
หน้า 1|2