องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]37
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]35
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]38
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]40
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]36
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 18 ส.ค. 2565 ]35
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 10 ส.ค. 2565 ]37
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]36
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]34
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]34
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาครั้งแรก [ 6 ม.ค. 2565 ]38
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 29 พ.ย. 2562 ]233
13 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 14 ต.ค. 2562 ]216
14 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 30 ก.ย. 2562 ]215
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 20 ส.ค. 2562 ]209
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 12 ส.ค. 2562 ]211
17 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]219
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 15 พ.ค. 2562 ]206
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 18 ก.พ. 2562 ]207
20 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2555 [ 10 ก.ย. 2555 ]211
 
หน้า 1|2