องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 เดือน กันยายน พ.ศ.2566) [ 10 ต.ค. 2566 ]14
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน มิถุนายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]25
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน พฤษภาคม 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]28
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน เมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]28
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม.ศ.2566 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]41
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]36
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]41
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]41
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]34
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคมพ.ศ.2565 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) [ 9 ม.ค. 2566 ]39
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]35
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน พฤศจิกายน 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]41
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน ตุลาคม 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]40
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน กันยายน 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]33
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]41
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม.ศ.2565 เดือน กันยายน พ.ศ.2565) [ 7 ต.ค. 2565 ]32
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน สิงหาคม 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]34
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือนกรกฎาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]89
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน มิถุนายน 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]82
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565) [ 7 ก.ค. 2565 ]85
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7