องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]49
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]106
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน มกราคม 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]123
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน ธันวาคม2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]107
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน พฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]108
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน ตุลาคม 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]114
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน กันยายน 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]124
28 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]122
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน สิงหาคม 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]126
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน กรกฎาคม 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]148
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน มิถุนายน 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]156
32 ประกาศผลผู้ชนะการจักซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 [ 7 ก.ค. 2564 ]199
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน พฤษภาคม 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]161
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน เมษายน 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]193
35 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]149
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]190
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]146
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน มกราคม 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]144
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน มกราคม 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]143
40 สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน ธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]146
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7