องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 140 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565) [ 7 ก.ค. 2565 ]95
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน พฤษภาคม 2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]92
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน เมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]85
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]146
25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]84
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]136
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน มกราคม 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]157
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน ธันวาคม2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]136
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน พฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]138
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน ตุลาคม 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]155
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน กันยายน 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]165
32 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]152
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน สิงหาคม 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]156
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน กรกฎาคม 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]181
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน มิถุนายน 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]186
36 ประกาศผลผู้ชนะการจักซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 [ 7 ก.ค. 2564 ]234
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน พฤษภาคม 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]198
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน เมษายน 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]233
39 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]187
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]220
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7