องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 1 พ.ย. 2565 ]44
2 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) กองการศึกษา ฯ อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 30 พ.ค. 2565 ]44
3 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 30 พ.ค. 2565 ]46
4 แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561 - 2565) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 21 เม.ย. 2565 ]133
5 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) กองการศึกษา ฯ อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 30 ธ.ค. 2564 ]40
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 1 ต.ค. 2564 ]114