องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 [ 13 มิ.ย. 2555 ]167
142 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2555 [ 13 มิ.ย. 2555 ]175
143 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2556 [ 29 เม.ย. 2555 ]171
144 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2555 [ 26 เม.ย. 2555 ]167
145 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค - 31 มี.ค 55 [ 26 เม.ย. 2555 ]176
146 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 [ 3 เม.ย. 2555 ]166
147 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2555 [ 15 ก.พ. 2555 ]174
148 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค - 31 ธ.ค 54 [ 15 ก.พ. 2555 ]178
149 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 55 [ 2 ก.พ. 2555 ]171
150 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2554 [ 12 ม.ค. 2555 ]176
151 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2554 [ 5 ม.ค. 2555 ]170
152 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2554 [ 4 พ.ย. 2554 ]173
153 รายงานผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565 [ 30 พ.ย. 542 ]22
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8