องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
  โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างเสริมความรู้ในการจ...[วันที่ 2016-03-22][ผู้อ่าน 290]
 
  พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สำเร็จหลักสู...[วันที่ 2016-03-10][ผู้อ่าน 355]
 
  โครงการ"การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอา...[วันที่ 2016-02-24][ผู้อ่าน 250]
 
  โครงการเเข่งขันกีฬา ละลมเกมส์ ครั้งที่ 13[วันที่ 2016-02-16][ผู้อ่าน 347]
 
  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิก)[วันที่ 2016-01-16][ผู้อ่าน 249]
 
  กิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี 2558[วันที่ 2015-12-22][ผู้อ่าน 591]
 
  โครงการวันพ่อแห่งชาติ[วันที่ 2015-12-08][ผู้อ่าน 368]
 
  โครงการเกษตรกรตำบลละลมใหม่พัฒนาปลอดภัยจากสารเคมี[วันที่ 2015-11-27][ผู้อ่าน 237]
 
  โครงการเเข่งเรือยาว ประจำปี 2558[วันที่ 2015-11-24][ผู้อ่าน 321]
 
  โครงการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร[วันที่ 2015-11-03][ผู้อ่าน 248]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปี 2558 (...[วันที่ 2015-09-17][ผู้อ่าน 79]
 
  กิจกรรม 3 ส. (สะอาด สะดวก สามัคคี) Big cleani...[วันที่ 2015-09-02][ผู้อ่าน 334]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25