องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
  โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน[วันที่ 2016-07-01][ผู้อ่าน 382]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันการติดยาเสพติดในโรงเรียน[วันที่ 2016-06-23][ผู้อ่าน 240]
 
  โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน[วันที่ 2016-06-22][ผู้อ่าน 324]
 
  โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การปฐ...[วันที่ 2016-06-16][ผู้อ่าน 328]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้...[วันที่ 2016-06-07][ผู้อ่าน 310]
 
  โครงการผู้สูงอายุตำบลละลมใหม่พัฒนาห่างไกลโรค[วันที่ 2016-05-26][ผู้อ่าน 263]
 
  กิจกรรมมอบข้าวสารแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ ตำบล...[วันที่ 2016-05-24][ผู้อ่าน 340]
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำสุภาพและเครือข่ายสุขภ...[วันที่ 2016-05-18][ผู้อ่าน 233]
 
  กิจกรรมการพ่นหมอกควันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย[วันที่ 2016-05-18][ผู้อ่าน 268]
 
  โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูเเลคนพ...[วันที่ 2016-04-22][ผู้อ่าน 285]
 
  โครงการชุมชนสดใสปลอดไข้เลือดออกบ้านสระตะหมก หมู่ที...[วันที่ 2016-04-06][ผู้อ่าน 241]
 
  โครงการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร[วันที่ 2016-03-30][ผู้อ่าน 226]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25