องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
  กิจกรรมมอบรถโยกคนพิการ[วันที่ 2015-05-11][ผู้อ่าน 339]
 
  กิจกรรมสานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ[วันที่ 2015-05-11][ผู้อ่าน 306]
 
  กิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ[วันที่ 2015-05-07][ผู้อ่าน 300]
 
  กิจกรรมวันเเข่งขันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "เเชลเลนจ์ ...[วันที่ 2015-04-28][ผู้อ่าน 300]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด [วันที่ 2015-04-15][ผู้อ่าน 285]
 
  กิจกรรมทมอบเงินสงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้[วันที่ 2015-04-13][ผู้อ่าน 318]
 
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างสรรค์กำลังใจ ประจ...[วันที่ 2015-04-01][ผู้อ่าน 309]
 
  โครงการเเข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 2558 "ละลมเ...[วันที่ 2015-03-31][ผู้อ่าน 298]
 
  โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ (กา...[วันที่ 2015-03-23][ผู้อ่าน 383]
 
  โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด[วันที่ 2015-03-23][ผู้อ่าน 434]
 
  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ[วันที่ 2015-03-18][ผู้อ่าน 296]
 
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ[วันที่ 2015-03-15][ผู้อ่าน 481]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25