องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]
2 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ [ 25 ธ.ค. 2558 ]
3 ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ธ.ค. 2558 ]
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของงองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 10 ธ.ค. 2558 ]
5 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด [ 2 ธ.ค. 2558 ]
6 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 4 พ.ย. 2558 ]
7 วิธีเอาตัวรอดจาก "อุทกภัย" [ 3 พ.ย. 2558 ]
8 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]
9 รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]
10 ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 5 ต.ค. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15