องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่๓๐กันยายน๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ๒๕๖๓ [ 14 ธ.ค. 2563 ]
2 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]
3 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]
4 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]
5 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 4 ก.ค. 2563 ]
6 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]
7 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]
8 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]
9 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]
10 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13