องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเพชร หมู่ที่ 2 บ้านละลม [ 16 พ.ค. 2559 ]
2 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทำนบดินกั้นน้ำคลองยาง หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย [ 16 พ.ค. 2559 ]
3 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านละลม จำนวน 3 ซุ้ม [ 4 มี.ค. 2559 ]
4 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านละลม (ซอยบ้านนายมุง) [ 4 มี.ค. 2559 ]
5 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง (ซอยบ้านนายกุหลาบ) [ 4 มี.ค. 2559 ]
6 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 บ้านละลม [ 4 มี.ค. 2559 ]
7 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง [ 4 มี.ค. 2559 ]
8 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 [ 9 ก.พ. 2559 ]
9 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านละลม (สายลำละลม-คลองเสว) [ 9 ก.พ. 2559 ]
10 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านละลม (ซอยบ้านนายมิตร) [ 9 ก.พ. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25