องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ต่อ) บ้านนายเทียนชัย-นางสายทอง หมู่ที่ 2 [ 24 ก.ค. 2561 ]
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางบัว หมู่ที่ 3 [ 24 ก.ค. 2561 ]
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอุทัย หมู่ที่ 10 [ 24 ก.ค. 2561 ]
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางลำดวน - บ้านนายสมัย หมู่ที่ 6 [ 24 ก.ค. 2561 ]
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 7 [ 24 ก.ค. 2561 ]
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมคิด หมู่ที่ 3 [ 24 ก.ค. 2561 ]
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลตาปู่ หมู่ที่ 9 [ 24 ก.ค. 2561 ]
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายบุญ [ 24 ก.ค. 2561 ]
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนมูลดินจากคลองชลประทาน - คุ้มหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 24 ก.ค. 2561 ]
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระประปา หมู่ที่ 11 [ 24 ก.ค. 2561 ]
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28