องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมูู่ที่ 8 [ 2 ส.ค. 2561 ]
2 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 2 ส.ค. 2561 ]
3 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 2 ส.ค. 2561 ]
4 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมคิด หมู่ที่ 3 [ 2 ส.ค. 2561 ]
5 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางลำดวน-บ้านนายสมัย หมู่ที่ 6 [ 2 ส.ค. 2561 ]
6 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 7 [ 2 ส.ค. 2561 ]
7 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายบุญ [ 2 ส.ค. 2561 ]
8 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายเทียนชัย - นางสายทอง หมู่ที่ 2 [ 2 ส.ค. 2561 ]
9 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอุทัย หมู่ที่ 10 [ 2 ส.ค. 2561 ]
10 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลตาปู่ หมู่ที่ 9 [ 2 ส.ค. 2561 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25