องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 5 - สู่พื้นที่การเกษตร [ 17 ก.ค. 2556 ]
2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยหนองหอย - โคกพลวงบน หมู่ที่ 12 [ 17 ก.ค. 2556 ]
3 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายคลองกระชาย - คลองยาง หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 [ 17 ก.ค. 2556 ]
4 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินสายคลองยาง - โกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 [ 17 ก.ค. 2556 ]
5 ประกาสสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินสายแปลงผัก - สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 [ 17 ก.ค. 2556 ]
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร เดือน มิถุนายน 2556 [ 4 ก.ค. 2556 ]
7 ประกาศสอบราคาซื้อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก [ 7 มิ.ย. 2556 ]
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2556 [ 5 มิ.ย. 2556 ]
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร ประจำเดือน เมษายน 2556 [ 7 พ.ค. 2556 ]
10 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายวิเชียร [ 3 พ.ค. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23|24|25