องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข 1751 หนองกก - กุดจอกน้อย [ 24 ธ.ค. 2557 ]
2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนางประยงค์) [ 24 ธ.ค. 2557 ]
3 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายกุดจอกใหญ่ - โคกพลวง หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ [ 24 ธ.ค. 2557 ]
4 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบศาลตาปู่ บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 [ 24 ธ.ค. 2557 ]
5 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตฐาน วงเวียนใจกลางชุมชน บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 [ 24 ธ.ค. 2557 ]
6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเพิ่มระดับผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดบ้านละลม [ 24 ธ.ค. 2557 ]
7 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 [ 13 ต.ค. 2557 ]
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านละลม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ต.ค. 2557 ]
9 ประสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 8 ต.ค. 2557 ]
10 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาพัก [ 29 ก.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28