องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน-ลูกรัง เลียบลำละลม-คลองกระโดน หมู่ที่ 1 บ้านละลม [ 21 เม.ย. 2558 ]
2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 2 (ซอยรอบสระหนองเรือ) [ 21 เม.ย. 2558 ]
3 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านละลม [ 13 มี.ค. 2558 ]
4 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 [ 13 มี.ค. 2558 ]
5 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองกระชาย หมู่ที่ 8 (ซอยรอบบ้าน) [ 24 ธ.ค. 2557 ]
6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 1 (ซอยโรงสี) [ 24 ธ.ค. 2557 ]
7 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายจรูญ) [ 24 ธ.ค. 2557 ]
8 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายจีรศักดิ์) [ 24 ธ.ค. 2557 ]
9 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 แยกวัดกุดจอกน้อย - คลองชลประทาน [ 24 ธ.ค. 2557 ]
10 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 คุ้มเขมร - บ้านดาบสมัย (ช่วงที่2) [ 24 ธ.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28