องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง (สายหลักบ้านคลองยาง - บ้านคลองกระชาย) [ 18 พ.ย. 2558 ]
2 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน [ 18 พ.ย. 2558 ]
3 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง (สายหลัก) [ 18 พ.ย. 2558 ]
4 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านละลม [ 18 พ.ย. 2558 ]
5 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5 [ 18 พ.ย. 2558 ]
6 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ [ 18 พ.ย. 2558 ]
7 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ [ 16 ต.ค. 2558 ]
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ต.ค. 2558 ]
9 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]
10 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ 7 ซอยบ้านรองสมบัติ [ 31 ส.ค. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20